Junior Einstein

Vrij oefenen, wat is dat?

Kinderen kunnen op twee manieren oefenen:

  • oefenen vanuit de weektaak
  • vrij oefenen

Bij het oefenen vanuit de weektaak maken kinderen de oefeningen die klaargezet zijn door hun ouder(s). Alle vragen die beantwoord worden buiten de weektaak om, worden geregistreerd als ‘vrij oefenen’. Kinderen kunnen te allen tijde op eigen initiatief oefeningen maken. Dit kan altijd bij alle vakken en voor alle groepen.