Junior Einstein

Hoe ziet de weektaak voor kinderen er uit?

Als een week- of dagtaak klaarstaat voor een kind, opent automatisch het taakoverzicht wanneer het kind inlogt. Vanuit dit overzicht kiest het kind welke taak hij of zij gaat maken. Wanneer de taak is afgerond, keert het kind weer terug naar het overzicht. In dit overzicht kan het kind wisselen van week en dag, om voorgaande taken af te maken of toekomstige taken vast te kunnen maken. Je kunt vanuit hier ook naar gekoppelde uitlegartikelen, uitlegvideo’s, materialen en werkbladen, wanneer deze aanwezig zijn.